สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

รูปอักษรย่อ   ..อยู่ภายในดวงอาทิตย์ที่ส่องแสง

   ความหมาย   ดวงอาทิตย์   ส่องแสง       แรงฉันใด

  แสงหิรัญ ส่องทางได้ปัญญา