โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
5 ถ.สุขุมวิท ซ.73 (แสงหิรัญ)   แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 02 311 1525
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนแสงหิรัญ ปีการศึกษา 2557

 

                โรงเรียนแสงหิรัญ เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยม 3 โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.1  ชั้นอนุบาล 1 รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ 7 เดือน – 3 ขวบ (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

     1.2  ชั้นอนุบาล 2 รับอายุ 4 ขวบ

     1.3  ชั้นอนุบาล 3 รับอายุ 5 ขวบ

     1.4  นักเรียนชั้นอื่น ๆ ตามเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนด

     1.5  มีสุขภาพแข็งแรง

     1.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและรับผิดชอบด้านความประพฤติ

2.  เอกสารการสมัคร

     2.1  ใบสมัครและหนังสือรับรอง (ผู้รับรองจะต้องรับรองความประพฤตินักเรียน ในกรณีนักเรียนประถม 2 – มัธยม)

     2.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป 

     2.3  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร  จำนวน  1  ชุด

     2.4  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดาและมารดา  จำนวน  1  ชุด

     2.5  สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  1  ชุด

     2.6  สำเนาผลการเรียน (ของเทอมที่ผ่านมา) ของผู้สมัคร  จำนวน  1  ชุด

     2.7  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลต่าง ๆ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทั้งของผู้สมัครและบิดา – มารดา)

*****สำเนาทุกฉบับเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

สำหรับผู้สมัคร ในปีการศึกษา 2557 ระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม ได้รับส่วนลดพิเศษค่ะ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2556,21:24   อ่าน 359 ครั้ง